Phần mềm Dự toán
Dự thầu Eta

Giải pháp hỗ trợ chuyên môn số 1 Việt Nam được tin dùng bởi +5,000 doanh nghiệp hàng đầu.

Các danh mục công trình
Các bộ phần mềm được lựa chọn riêng theo từng nhu cầu, từng quy mô dự án
 

 

Tổng hợp giá vật liệu xây dựng
Dự toán Eta luôn luôn cập nhật các Đơn giá, Định mức, Nghị định, Thông tư mới nhất, giúp cho người sử dụng luôn luôn bắt kịp các yêu cầu của công việc và đảm bảo công việc đúng, đủ nhất.
Đơn giá và định mức mới nhất
Dự toán Eta luôn luôn cập nhật các Đơn giá, Định mức, Nghị định, Thông tư mới nhất, giúp cho người sử dụng luôn luôn bắt kịp các yêu cầu của công việc và đảm bảo công việc đúng, đủ nhất.
Tổng hợp đơn giá nhân công
Dự toán Eta luôn luôn cập nhật các Đơn giá, Định mức, Nghị định, Thông tư mới nhất, giúp cho người sử dụng luôn luôn bắt kịp các yêu cầu của công việc và đảm bảo công việc đúng, đủ nhất.
Tổng hợp đơn giá ca máy
Dự toán Eta luôn luôn cập nhật các Đơn giá, Định mức, Nghị định, Thông tư mới nhất, giúp cho người sử dụng luôn luôn bắt kịp các yêu cầu của công việc và đảm bảo công việc đúng, đủ nhất.
Tin tức - Sự kiện