Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131/QĐ-UBND

20/11/2021

Ngày 19 tháng 11 năm 2021 Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quyết định số 3131 / QĐ-UBND; về ban quản lý bảng giá máy tỉnh Tây Ninh năm 2021. Bảng giá máy tính là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công việc thiết lập và quản lý chi phí xây dựng trên bàn địa chỉ của tỉnh Tây ninh.

Bảng giá tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131 / QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật bổ sung bổ sung một số điều chỉnh của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Nghị định 10/2021 / NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí xây dựng;
 3. Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động theo hợp đồng lao động;
 4. Thông tư số 11/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 5. Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.


 1. Cách áp dụng và một số điểm cần ghi chú    
  Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/11/2021
  Giá trị sử dụng cho bảng tính toán tính toán:
  Data name ĐVT NL phụ thuộc hệ thống Giá trị
  Xăng Ron A92 đ / lít 1,02 18.827
  Dầu Diezel đ / lít 1,03 15.073
  Điện đ / kWh 1,05 1.685
  Máy tính bảng đã được ban hành gồm 2 vùng:
  1. Vùng II: Thành phố Tây Ninh; Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu
  2. Vùng III: Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán ETA 

Phần mềm dữ liệu đầy đủ cho host theo phụ lục kèm theo Quyết định số 3131 / QĐ-UBND; quý khách vui lòng tải về, cập nhật máy chủ cho công việc.

'Cập nhật', áp dụng qua các bước sau:

 Bước 1: Tại bảng máy tính, chuột phải chọn ”Thông báo giá trị từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Tây Ninh”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực dự toán.

Trong quá trình áp dụng, nếu có vấn đề, vui lòng liên hệ với

Mobile - Zalo: TRUONGETA: 0363103383 hỗ trợ xây dựng công trình 

Posted in TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ CA MÁY on Nov 20, 2021


Tags:
 • tin-tuc