Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD

25/11/2021

Ngày 12 tháng 11 năm 2021 SGTVTXD  Lào Cai  ban hành Quyết định số 956/QĐ-SGTVTXD; về ban hành bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD

Căn cứ ban hành

  1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
  2. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  5. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Cách áp dụng và một số điểm cần chú ý

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày  12/11/2021

Giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy :

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng Ron A92 đ/lít 1,02 18.468
Dầu Diezel đ/lít 1,03 15.527
Điện đ/kWh 1,05 1.685

Bảng giá ca máy được ban hành gồm 3 vùng :

  1. Vùng II: Thành phố Lào Cai
  2. Vùng III : Thị xã Sa Pa, thị trấn Tằng Loỏng thuộc Huyện Bảo Thắng;
  3. Vùng IV : Thị trấn Phố Lu, Thị trấn Phong Hải và các xã thuộc huyện Bảo Thắng; các huyện còn lại thuộc tỉnh Lào Cai

Tải, áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ dữ liệu ca máy theo phụ lục kèm theo Quyết định số 956/QĐ-SGTVTXD ; quý khách hàng sử dụng vui lòng tải về, cập nhật phục vụ cho công việc.

Việc cập nhật, áp dụng qua như sau :

 Mọi vướng mắc cần liên hệ hotline : 036.310.3383  ( hỗ trợ DTXDCT) 

Posted in TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ CA MÁY on Nov 25, 2021


Tags:
  • tin-tuc