Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2021 theo Quyết định 136/QĐ-SXD

23/11/2021

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 136/QĐ-SXD; về ban hành bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2021 theo Quyết định 136/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

  1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổ bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
  2. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  5. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 136/QĐ-SXD; về ban hành bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2021

Cách áp dụng và một số điểm cần chú ý

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày  15/10/2021

Giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy :

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng Ron 95-III đ/lít 1,02 20.100
Dầu Diezel đ/lít 1,03 16.246
Điện đ/kWh 1,05 1.864,44

Bảng giá ca máy được chia làm 2 vùng, cụ thể như sau :

  1. Vùng III : Thành phố Tuy Hòa; Thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa
  2. Vùng IV : Các huyện Phú Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa.

Tải, áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu ca máy theo phụ lục kèm theo Quyết định số 136/QĐ-SXD; quý khách hàng sử dụng vui lòng tải về, cập nhật phục vụ cho công việc.

Việc cập nhật, áp dụng qua các bước sau :

 Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Phú Yên”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Hotline : 0363103383 hỗ trợ lập dự toán XDCT 

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Nov 23, 2021


Tags:
  • tin-tuc