Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022

09/01/2022

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022


Chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022 được quy định và tính lệ tỷ lệ% như thế nào. Dự phòng chi phí trong bao gồm:

  1. Dự phòng do khối lượng phát sinh tố tố
  2. Dự phòng do trượt giá trị yếu tố

Bảng tính chi phí dự phòng trượt giá tập tin Excel năm 2022

Tệp bảng Excel hướng dẫn tính toán chi phí dự phòng mới nhất năm 2022 các bạn tham khảo  

chi phí mới nhất dự phòng

Hướng dẫn cách tính chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022

“Chi phí dự phòng trong gói thầu xây dựng được xác định phù hợp với công việc chất lượng; Thực hiện thời gian và đồng hợp thức định hình của các gói thầu bao gồm:

a) Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát hành được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự phòng. Trường hợp đối với các gói thầu khối lượng công việc được xác định cụ thể, chính xác, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ dự phòng cho các khối yếu tố phát sinh và không vượt quá 5%.

b) Chi phí DP cho trình chiếu yếu tố được xác định trên cơ sở thực hiện gói thầu và chỉ số xây dựng phù hợp với tính chất, loại công việc của gói thầu được xây dựng, có tính năng giá biến đổi trong nước và quốc tế.

c) Từng gói thầu xây dựng, mức chi phí dự phòng trong giá gói thầu không thể vượt qua mức chi phí dự phòng trong sơ đồ tư vấn, tổng mức đầu tư, dự án xây dựng, gói thầu dự toán đã được thực hiện phê duyệt.

d) Phương pháp xác định chi phí dự phòng cho gói thầu xây dựng được thực hiện; Tương tự như đối với dự phòng chi phí trong tổng mức đầu tư, xây dựng dự án. ”

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022 bằng bao nhiêu phần trăm

Chi phí dự phòng cho khối lượng yếu tố công việc phát sinh được tính bằng phần trăm tỷ lệ (%) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự phòng. Trường hợp đối với các gói thầu khối lượng công việc được xác định cụ thể, chính xác, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ dự phòng cho các khối yếu tố phát sinh và không vượt quá 5%.

File mẫu Excel Phụ lục 03a quyết toán công trình theo Nghị định 99/2021 / NĐ-CP của Phủ Chính ngày 11/11/2021 

Hỗ trợ dự toán xây dựng công trình hotline : 036.310.3383

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện on Jan 09, 2022


Tags:
  • tin-tuc