Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47 / QĐ-UBND ngày 08.01.2021

12/01/2022

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47 / QĐ-UBND ngày 08.01.2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2022 Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các Quyết định số 47/2022 / QĐ-UBND; về ban hành đơn giá ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công việc thiết lập và quản lý chi phí xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Căn cứ ban hành

  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; và một số điều chỉnh của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
  • Căn cứ Thông tư số 14/2017 / TT-BXD ngày 28/12/2017    của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
  • Thông tư số 17/2019 / TT-BXD ngày 06/11/2019    của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công, đơn giá sản phẩm dịch vụ sử dụng kinh ngân sách ngân sách của nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
  • Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2021    của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  • Quyết định số 591     592     593 594 / QĐ-BXD ngày 30/5/2014    của bộ dây
  • Quyết định số 1134 / QĐ-BXD ngày 08/10/2015    của Bộ Xây dựng về công việc định mức hao phí xác định giá máy và thiết bị thi công;
  • Quyết định số 2856 / QĐ-UBND ngày 31/8/2020    của UBND tỉnh về việc ban hành hệ thống điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong công thức xác định chi phí tiền lương cho nhân công, đơn giá sản phẩm dịch vụ sử dụng các kinh phí ngân sách của nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh;
  • Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3654 / SXD-QLHĐXD ngày 29/11/2021.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng đơn giá ích thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Quyết định có hiệu lực từ 08.01.2022; và thay thế các đơn giá theo Quyết định số 2650 / QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh.

Nội dung các đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá thị trường tỉnh Hà Tĩnh bao gồm:

Công ty kèm theo quyết định này Bộ đơn giá xây dựng dịch vụ hữu ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm:        
- Đơn vị duy trì hệ thống thoát nước đô thị. 
- Đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất rắn đô thị. 
- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị. 
- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 


Điều 4. This Nghĩa có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Xem quyết định:

https://drive.google.com/file/d/1uTShAC5_FW76hp1EsufB11HVdhMmmIkz/view?usp=sharing

Một. Chi phí vật liệu

Vật liệu giá trong đơn giá lấy theo vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng. Đối với những loại vật liệu xây dựng không có trong giá công bố. or not phù hợp, thì tham khảo mức giá tại thời điểm hạn chế. Mức giá vật liệu bao gồm thuế gia tăng giá trị. 
- Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá thực vật thực tế (mức giá không có giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá trị thực vật được tính trong đơn giá thì sẽ bị chênh lệch.

b. Công nhân chi phí

Đơn giá nhân công xác định trên cơ sở định nghĩa đơn giá nhân công tính toán tại chương trình định giá: Căn cứ Thông tư số 17/2019 / TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xác định hướng dẫn chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ sử dụng kinh phí ngân sách nhà máy thực hiện nghiệp vụ, cụ thể: 
- Mức tiền lương đầu vào tính toán là: 1.490.000 đồng / tháng:

- Hệ thống cấp khu vực được tính theo 02 vùng như sau:
+ Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh) hệ số là 0,4. 
+ Vùng IV (Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại) số là 0,5.

- Tiền lương tăng thêm điều chỉnh hệ thống được tính theo 02 vùng như sau:
+ Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh) hệ số là 0,5. 
+ Vùng IV (Thị xã Hồng Lĩnh và các huyện còn lại) số là 0,3.

- Hệ thống số hạng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 0,2.

C. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy tính trực tiếp tiếp theo; máy chủ cần thiết để hoàn thành một công ty xây dựng khối đơn vị.

Tải và áp dụng đơn giá Công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh 2022 theo quyết định 47/2022 / QĐ-UBND trên phần mềm dự án Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung đơn giá Công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh 2022 theo Quyết định 47/2022 / QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng máy chủ cho công việc.

 bạn vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Trong lựa chọn đơn giá ” Load về ”Or” Update "Đơn giá tỉnh"Hà tĩnh”.

Bước 2: Chọn tỉnh ”Hà tĩnh”Để sử dụng.  Lựa chọn 1 trong 2 vùng để tra cứu công việc.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 47 / QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tại đây

Cần hỗ trợ xây dựng dự án dịch vụ công ích đô thị liên hệ hotline: 036.310.3383

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện on Jan 12, 2022


Tags:
  • tin-tuc