Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD

24/11/2021

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD; về công bố đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hồ Chí Minh.

Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Hồ Chí Minh năm 2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công gồm 2 khu vực

  1. Khu vực 1 :

-Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Phú, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức

– Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè

  1. Khu vực 2 :  Huyện Cần Giờ.

Ngày 15/10/2021 Ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1396/QĐ-SXD-KTXD; về công bố đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021

Bấm vào đây để tải văn bản 

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán ETA đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của  ”Hồ Chí Minh ”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Hotline : 036.310.3383 hỗ trợ dự toán XDCT 

Posted in TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Nov 24, 2021


Tags:
  • tin-tuc