Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 Công văn số 40 / SXD-QLXD

11/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022


Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 ban hành theo Công văn số 40 / SXD-QLXD ngày 10/01/2021; Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021 / TT-BXD của Bộ Xây dựng


Đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành theo Công văn số 40 / SXD-QLXD;

1. Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong tư vấn xây dựng quản lý

3. Thông tư 11/2021 / TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Công văn số 40 / SXD-QLXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai

Đơn vị nhân công Gia Lai được kiểm tra và khảo sát tại thời điểm năm 2022. Tỉnh Gia Lai theo Công văn số 40 / SXD-QLXD áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân vùng theo quy định của phủ chính về vùng lương tối thiểu

Vùng III: Thành phố Pleiku

Vùng IV: Thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa

- Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đắk Đoa, Chư Prông, Phú Thiện, Mang Yang, Krông Pa, Krông Chro, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ

Bảng giá thiết bị của tỉnh Gia Lai năm 2022

Máy tính bảng và thiết bị xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 theo công văn số 40 / SXD-QLXD ngày 10/1/2022. Làm cơ sở định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Gia Lai

Căn cứ định giá ca bao gồm cả Gia Lai

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2020 của Bộ Xây dựng

Công văn 40 / SXD-QLXD hướng dẫn xác định nhân công lái

Nội dung Công văn số 40 / SXD-QLXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2021 xem tại đây

đơn giá nhân công tỉnh gia lai năm 2022

Mọi thắc mắc trong quá trình lập dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, tôi sẽ được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện on Jan 11, 2022


Tags:
  • tin-tuc