Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD

30/11/2021

Ngày 03 tháng 11 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1689/SXD-QLD; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2021.

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công

Chia làm 3 khu vực :

Vùng II : Thành phố Hải Dương;

Vùng III : Thị xã Chí Linh; Các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ;

Vùng IV : Các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VĂN BẢN

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 1689/SXD-QLD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Hải Dương ”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ hotline: 036.310.3383

Posted in TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Nov 30, 2021


Tags:
  • tin-tuc