Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 4799/QĐ-SXD

27/01/2022

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4799/QĐ-SXD; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 4799/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Ngày 23 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4799/QĐ-SXD; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công

Bảng giá nhân công ban hành chia làm 2 khu vực :

  1. – Thành phố Vinh- Thị xã Cửa Lò- Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên
  2. – Các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa- Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VĂN BẢN

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 4799/QĐ-SXD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Nghệ An”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với Hotlline : 036 310 3383 hỗ trợ dự toán 

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Jan 27, 2022


Tags:
  • tin-tuc