Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBND

27/11/2021

Ngày 19 tháng 11 năm 2021 Ủy Ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBN; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số  11/2021 / TT-BXD  ngày  31 tháng 8 năm 2021  của Bộ  trưởng Bộ  Xây dựng  hướng dẫn một số nội dung về định nghĩa và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng

 5. Nội dung hướng dẫn áp dụng 
 6. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/11/2021.

  Ban hành kèm theo là công cụ phụ lục và giá nhân công phục hồi

  Chia làm 2 khu vực:

  Vùng II: Thành phố Tây Ninh; Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu

  Khu vực III: Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu.


  Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán eta 

  Dutoaneta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân theo quyết định 3132 / QĐ-UBND; Tải về khách hàng, áp dụng máy chủ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau:

  Bước 1: Tại công cụ bảng, click chuột phải chọn ”Giá trị thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

  Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Tây Ninh”.

  Bước 3: Áp dụng theo khu vực dự toán.

  Trong quá trình áp dụng nếu có mắc lỗi vui lòng liên hệ với

  Di động - Zalo: TRUONGETA 0363103383 hỗ trợ dư toán xây dựng công trình 

Posted in TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Nov 27, 2021


Tags:
 • tin-tuc