Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021 Quyết định 1801/QĐ-UBND

30/11/2021

Quyết định 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.


Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cao Bằng năm 2021


Cơ sở công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm eta.

Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bố đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021. Để áp để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng . Các bước áp dụng trên phần mềm eta như sau:

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở Phần mềm dự toán ETA lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Cao Bằng


Bước 2: Lắp đơn giá nhân công

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 1801/QĐ-UBND. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Vùng tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Cao Bằng theo Quyết định 1801/QĐ-UBND được Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công bố cho từng vùng như sau:


Khu Vực I: Thành Phố Cao Bằng

Khu Vực II: Các huyện Còn lại


Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.MỌI VƯỚNG MẮC LIÊN HỆ HOTLINE: 0363103383 HỖ TRỢ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Tải file quyết định tại đây

Posted in TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Nov 30, 2021


Tags:
  • tin-tuc