Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

05/09/2021

Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Văn bản số 27/2020/QĐ-UBND; về ban hành bộ định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Bộ định mức là cơ sở để các cơ qua, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ; đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhan nước từ nguồn kinh phí thường xuyên.
  2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đâu tư xây dựng.
  3. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  4. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành định mức dự toán xây dựng.
  5. Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký- ngày 18/12/2019.

Thay thế các phần định mức tương ứng đã ban hành trước đó của tỉnh Đắk Lắk.

Tải và áp dụng định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu định mức đặc thù tỉnh Đắk Lắk vào cơ sở dữ liệu; quý khách hàng vui lòng tải, cập nhật áp dụng phục vụ cho công việc.

Trên dự toán Eta chọn tải đơn giá, sau đó tìm đến tỉnh Đắk Lắk rồi chọn ‘ Tải về’

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ CA MÁY, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, TỔNG HỢP GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG on Sep 05, 2021


Tags:
  • tin-tuc