Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 theo QĐ 3550/QĐ-UBND

11/01/2022

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022


Hướng dẫn thiết lập đơn dự toán xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 mới nhất của Sở Xây dựng. Quyết định 3550 / QĐ-UBND ngày 31/12/2021 Bộ đơn giá bao gồm các phần Xây dựng, lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa, Vật liệu thí nghiệm. 

Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lập dự án đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế mới nhất năm 2022

 Cơ sở ban hành bộ đơn giá xdct Thừa Thiên  Huế  năm 2022 bao gồm các cơ sở dữ liệu sau:

1. Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành xây dựng

3. Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong tư vấn xây dựng quản lý

4. Thông tư 11/2021 / TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế 2022

Đơn vị công ty Huế được tính toán trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Ban hành đơn vị được chia thành 3 khu vực áp dụng;

Vùng II: Thành phố Huế

Khu vực III: các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang; các thị xã Hương Thủy, Hương Trà

Khu vực IV: các huyện Nam Đông, A Lưới

Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 2616 / QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 Quyết định 3550 / QĐ-UBND ngày 31/12/2021

Công cụ xây dựng đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm các phần

  1. Đơn giá khảo sát xây dựng công cụ
  2. Đơn giá xây dựng
  3. Đơn vị thiết lập hệ thống kỹ năng hệ thống
  4. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành
  5. Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình 

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022

Bảng giá ca máy mới nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ xác định giá ca và thiết bị thi công tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm

a, Định mức hao hụt bảng giá và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019 / TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo 2616/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  

c, Chi phí tự nhiên, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá của máy được xác định theo quy định của ban điều hành tại Thông tư 11 / TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hỗ trợ xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế liên hệ Hotline: 036.310.3383

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện on Jan 11, 2022


Tags:
  • tin-tuc