Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021 Đơn giá Định mức xây dựng

24/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021

Đơn giá Định mức xây dựng

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành các Quyết định số 2578/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng 2022 theo Quyết định 2578/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  6. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2539/TTr- SXD ngày 27/12/2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 01.01.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Cao Bằng

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;

6. Đơn giá Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
7. Đơn giá xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây và trạm biến áp;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu tính trong đơn giá căn cứ theo công bố giá vật liệu xây dựng cụm xây dựng thành phố Cao Bằng thời điểm quý IV/2021 (chưa có thuế giá trị gia
tăng) của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo mức đơn giá nhân công tại khu vực II (gồm các huyện) căn cứ theo quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng;

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 1899/QĐ-UBND ngày 14.10.2021.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình khu vực II (gồm các huyện) căn cứ quyết định số 1899/ QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng; Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc khu vực I (thành phố Cao Bằng) thì căn cứ mức giá ca máy theo quyết định số 1899/ QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng và số lượng ca máy theo định mức để xác định mức chênh lệch chi phí máy thi công trong đơn giá và đưa vào bảng tổng hợp chi phí máy thi công trong dự toán;

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 92-II: đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: đ/lít.

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng 2022 theo Quyết định 2578/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Cao Bằng”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Cao Bằng” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 2578/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

TRUONG ETA: 036 310 3383

XEM VIDEO LẬP DỰ TOÁN CAO BẰNG TẠI ĐÂY 


Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện on Jan 24, 2022


Tags:
  • tin-tuc