Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

12/01/2022

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45 / QĐ-UBND; về công bố Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công việc thiết lập và quản lý chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh hà giang.

Đơn vị xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45 / QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Nghị định số 10/2021 / NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  2. Căn cứ Thông tư số 11/2021 / TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số định dạng nội dung và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ thông tin số 12/2021 / TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành các mức xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021 / TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các kỹ thuật tiêu chuẩn và đo bóc khối lượng.

Dung và áp dụng hướng dẫn

Các nội dung được ban hành kèm theo

  • Khảo sát giá đơn vị
  • Xây dựng phần mềm
  • Đơn vị lắp đặt phần mềm cài đặt hệ thống kỹ thuật của chương trình
  • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  • Sửa chữa đơn giá và sửa chữa công trình

Quyết định có hiệu lực từ ký hiệu ngày 11/01/2022.

Tải, áp dụng Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2021 theo Quyết định 45 / QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Eta phần mềm dự toán đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá XDCT tỉnh Hà Giang theo quyết định 45 / QĐ-UBND trên phần mềm. Quý khách vui lòng tải về và áp dụng máy chủ cho công việc.

Bước 1: Tải đơn giá.

Open Eta phần mềm dự toán lên sau đó Click vào Menu  (Tải đơn giá) . Tiếp theo tìm đến   (Hà Giang) và Click vào nút  (Tải về) đối với lần đầu cài đặt phần mềm máy tính. Hoặc Click vào nút  (Cập nhật) đối với phần mềm đã được cài đặt sẵn. Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải đơn giá xây dựng công trình Hà Giang năm 2022.

Bước 2: Chọn đơn giá để sử dụng.

Sau khi tải hoặc cập nhật thành công bộ đơn giá xây dựng Ban nhân dân tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 45 / QĐ-UBND ngày 11/01/2022 các bạn cần tích hợp các đơn giá để sử dụng dụng.

Khi thiết lập công trình dự toán tại vùng nào, bạn sẽ chọn các đơn giá của vùng đó để sử dụng. Vui lòng thực hiện theo hình sau đây.

 

Trong quá trình áp dụng nếu có mắc lỗi vui lòng liên hệ hotline : 036.310.3383

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ - ĐỊNH MỨC on Jan 12, 2022


Tags:
  • tin-tuc