Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

03/07/2022

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh  Yên Bái ban hành các Quyết định số 1005/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái 2022 theo Quyết định 1005/2022/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
  6. Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1351/TTr-SXD ngày 05/4/2022.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ 01.07.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Yên Bái

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái bao gồm:

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình;
2. Đơn giá Xây dựng công trình;
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành;
5. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình;


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 01/07/2022.

Tải về PDF gốc

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính theo công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng và tham khảo giá vật liệu xây dựng trên thị trường thời điểm Quý 1 năm 2021. Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tham khảo mức giá tại thị trường. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá vật liệu liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Yên Bái Quý 2 năm 2022 - Mr.Thắng 098 978 6232

b. Chi phí nhân công

[ Yên Bái ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 09/2022/QĐ-SXD - Mr.Thắng 0989786232

c. Chi phí ca máy

[Yên Bái] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 10/2022/QĐ-SXD - Mr.Thắng 0989786232

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái 2022 theo Quyết định 1005/2022/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1005/2022/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Yên Bái”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Yên Bái” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1005/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Posted in Đơn giá - định mức on Jul 03, 2022


Tags:
  • tin-tuc