Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 ban hành theo Quyết Định 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022

27/01/2022

Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 ban hành theo Quyết Định 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên quang ban hành hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tuyên Quang theo định mức 12/2021/tt-bxd

Cơ sở xác định đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Nội dung đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2021 được xác định trên cơ sở đơn giá nhân công theo Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022 của SXD tỉnh và có điều chỉnh lại nhóm, hệ số cấp bậc theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD cụ thể như sau:

Bước 1: Tải đơn giá nhân công

Mở  dự toán Eta lên bạn thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây. để tải file đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022.

Bước 2: Lắp đơn giá nhân công xây dựng tuyên quang năm 2022

Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang 2022 theo Văn bản 23/QĐ-SXD được Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang công bố cho từng vùng như sau:

Vùng 3: gồm Thành phố Tuyên Quang

Vùng 4: gồm Các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ lập dự toán XDCT tỉnh Tuyên Quang liên hệ hotline : 036 310 3383 hỗ trợ lập dự toán XDCT 

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Jan 27, 2022


Tags:
  • tin-tuc