Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Nam Định năm 2021

31/12/2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu tỉnh Nam Định của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2021
Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 10/2021/CBGVL-LS 04.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 07/2021/CBGVL-LS 06.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2021 06/2021/CBGVL-LS 02.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021 05/2021/CBGVL-LS 02.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021 04/2021/CBGVL-LS 03.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021 03/2021/CBGVL-LS 01.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021 02/2021/CBGVL-LS 01.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021 01/2021/CBGVL-LS 01.02.2021
Năm 2020
Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 10/2020/CBGVL-LS 02.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 09 năm 2021 09/2020/CBGVL-LS 01.10.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Nam Định

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Nam Định, liên hệ Hotline:TRUONGETA:036.310.3383

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG on Dec 31, 2021


Tags:
  • tin-tuc