Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

31/01/2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá tỉnh Quảng Ngãi của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2021
Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 2020/SXD-KT&VL 04.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 1575/SXD-KT&VL 02.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 6 năm 2021 1342/SXD-KT&VL 02.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2021 1064/SXD-KT&VL 02.06.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2021 798/SXD-KT&VL 05.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021 569/SXD-KT&VL 05.04.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021 372/SXD-KT&VL 05.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021 247/SXD-KT&VL 03.02.2021

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Quảng Ngãi, liên hệ Hotline:  TRUONGETA: 036.310.3383

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG on Jan 31, 2022


Tags:
  • tin-tuc