Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

31/12/2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Quý 4/2021

Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu tỉnh Tuyên Quang năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới đây:

Năm 2021
Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2021 2066/CBGVL-SXD 05.10.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 2021 1244/CBGVL-SXD 01.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2021 784/CBGVL-SXD 15.05.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 2 năm 2021 307/CBLS/XD-TC 08.03.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 1 năm 2021 307/CBLS/XD-TC 08.03.2021

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Tuyên Quang

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Tuyên Quang, liên hệ Hotline: 036.310.3383 hỗ trợ dự toán XDCT

Posted in Đơn giá - định mức, TỔNG HỢP GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG on Dec 31, 2021


Tags:
  • tin-tuc