(Hải Phòng)Đơn giá nhân công Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 117/QĐ-SXD

14/04/2022

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD; về công bố đơn giá nhân công Thành phố Hải Phòng năm 2022. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Đơn giá nhân công Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 117/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công ,  Xem Tại đây 

 

Bảng giá nhân công ban hành chia làm 3 khu vực :

-Vùng I:Các Quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh;Các huyện An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo

-Đảo Cát Bà , huyện Cát Hải

– Đảo Bạch Long Vỹ

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 117/QĐ-SXD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của ”Hải Phòng”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với hotline: 036 310 3383


Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Apr 14, 2022


Tags:
  • tin-tuc