Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng cho phép Bên mời thầu điều chỉnh Kết quả lựa chọn nhà thầu

31/03/2022

(ĐTQM) -Từ thực tiễn vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) và những vấn đề phát sinh trong quá trình người dùng thực hiện nghiệp vụ trên Hệ thống thời gian qua cho thấy sự cần thiết phải cập nhật, bổ sung chức năng trên Hệ thống cho phù hợp, theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo đó, trong lộ trình cập nhật, bổ sung chức năng của Hệ thống, từ ngày 28/03/2022, Hệ thống chính thức cho phép Bên mời thầu tự đính chính kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) đã đăng tải trên Hệ thống.

Trước đây, để đính chính về KQLCNT đã đăng tải trên Hệ thống, Bên mời thầu bắt buộc phải gửi trực tiếp toàn bộ bản sao hồ sơ gói thầu đang cần đính chính đến Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và đợi thủ tục hành chính của Trung tâm trong 02 ngày làm việc. Bên cạnh đó, trong thời gian tiếp nhận hồ sơ và thời gian xử lý, thông tin về KQLCNT chưa được đính chính vẫn công khai trên Hệ thống.

Với việc bổ sung chức năng mới, Bên mời thầu có thể tự tiến hành thực hiện việc đăng thông tin đính chính và công khai trên cùng màn hình KQLCNT đã công khai trước đó với điều kiện đính kèm đầy đủ thông tin trên Hệ thống và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của thông tin này.

Hệ thống cho phép chức năng này áp dụng trong các gói thầu qua mạng, không qua mạng trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; gói thầu qua mạng sử dụng Vốn khác; gói thầu sử dụng nguồn vốn của WB/ADB; gói thầu trong Hiệp định CPTPP.

Thao tác sử dụng chức năng này được thực hiện trên cùng màn hình KQLCNT đã công khai trước đó và được hướng dẫn cụ thể như sau:

Zalo
Quy trình thực hiện thao tác đính chính KQLCNT trên Hệ thống

Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia nhận định sẽ không ngừng cố gắng cải tiến Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư khi tham gia vào Hệ thống. Trong thời gian tới, các thủ tục đấu thầu sẽ được tối đa hóa trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hình thành cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư. Các tác vụ đấu thầu đều thực hiện trên Hệ thống thay thế cho việc phải thực hiện trực tiếp như hiện nay (thực hiện bảo lãnh dự thầu online, đánh giá HSDT tự động, phê duyệt các hồ sơ trên Hệ thống thay cho thẩm định, phê duyệt trực tiếp như hiện nay, ký kết hợp đồng trực tuyến…).

Phần mềm dự toán eta hỗ trợ anh chị kéo file trên công thông tin đấu thầu quốc giá về phần mềm hỗ trợ anh chị chạy lại dự toán xây dựng công trình theo đơn giá định mức mới nhất của bộ xây dựng ban hành mới nhất năm 2022

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ Hotline: 036 310 3383 (zalo) hỗ trợ dự toán xây dựng công trình 


(Nguồn: Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia)

Posted in Đơn giá - định mức, Tin tức và sự kiện on Mar 31, 2022


Tags:
  • tin-tuc