(Nam Định ) Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-SXD

29/04/2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD; về công bố đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công

Chia làm 2 khu vực :

Vùng II : Thành phố Nam Định và Huyện Mỹ Lộc

Vùng III : Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 65/QĐ-SXD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Nam Định”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile : 036 310 3383 ( Trường ETA ) 

Posted in Tin tức và sự kiện, TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG on Apr 29, 2022


Tags:
  • tin-tuc