03/07/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh  Yên Bái ban hành các Quyết định số 1005/2022/QĐ-UBND...

31/03/2022

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng cho phép Bên mời thầu điều chỉnh Kết quả lựa chọn nhà thầu

(ĐTQM) -Từ thực tiễn vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) và những vấn đề phát sinh t...

29/03/2022

( Phú Yên) Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/03/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình...

24/03/2022

Quy định về xăng dầu theo vùng 1 và vùng 2 năm 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tập Đoàn xăng đầu Việt Nam ban hành Quyết định số 254/PLX-QĐ-TGD; về ban h...

10/03/2022

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ Thông tư 44/TT-BGTVT năm 20...

24/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021 Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021Đơn giá Định mức xâ...