19/04/2023

Cước vận chuyển tỉnh Kiên Giang năm 2023 theo quyết định 1015/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 4 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND; công b...

01/01/2023

Tổng hợp hướng dẫn đơn giá Ca máy năm 2022 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Tổng hợp hướng dẫn đơn giá Ca máy năm 2022 theo Thông tư 13/2021/TT-BXDBảng giá ca máy thiết b...

30/05/2022

Công tác xây trong định mức số 12/TT-BXD – Phần xây dựng

Định mức dự toán mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã có hiệu lực từ ngày 15.10....

30/04/2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên GiangCông bố giá vật liệu xây dựng C...

29/04/2022

(Nam Định ) Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-SXD

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD; về công bố...

23/04/2022

(Kiên Giang) Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Kiên Giang  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo b...