30/05/2022

Công tác xây trong định mức số 12/TT-BXD – Phần xây dựng

Định mức dự toán mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã có hiệu lực từ ngày 15.10....

30/04/2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên GiangCông bố giá vật liệu xây dựng C...

29/04/2022

(Nam Định ) Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-SXD

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD; về công bố...

23/04/2022

(Kiên Giang) Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Kiên Giang  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo b...

23/04/2022

( Hà Nội) Giá vật liệu xây dựng thành phố quý 1 theo quyết định 01/CBGVLXD-SXD ngày 31/3/2022

Công bố giá vật liệu tp Hà Nội   của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng d...

23/04/2022

(Vĩnh Long) Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 tỉnh Vĩnh Long 1184/CBG-SXD ngày 05/04/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Vĩnh Long  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bả...