09/01/2022

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022 Chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022 được quy địn...

09/01/2022

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022 quyết định 2578/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578 / QĐ-UBND. Ban hành ngày 28/12/2021 và...

05/01/2022

Bảng giá ca tỉnh Quảng Nam năm 2022 Quyết định 213 / QĐ-SXD

Bảng giá ca tỉnh Quảng Nam 2022 Bảng giá của tỉnh Quảng Nam năm 2022 Quyết định 213 / QĐ-SXD...

04/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 Quyết định 4799 / QĐ-SXD

Quyết định 4799 / QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An Quyết định 4799 / QĐ-SXD Đơn g...

31/12/2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng Công b...

31/12/2021

Quyết định 1338/QĐ-UBND ban hành đơn giá XDCT tỉnh Bắc Giang năm 2021

Cơ sở ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang quyết định 1338/QĐ-UBND ban hành ngày 0...