05/01/2022

Bảng giá ca tỉnh Quảng Nam năm 2022 Quyết định 213 / QĐ-SXD

Bảng giá ca tỉnh Quảng Nam 2022 Bảng giá của tỉnh Quảng Nam năm 2022 Quyết định 213 / QĐ-SXD...

04/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 Quyết định 4799 / QĐ-SXD

Quyết định 4799 / QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An Quyết định 4799 / QĐ-SXD Đơn g...

31/12/2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng Công b...

31/12/2021

Quyết định 1338/QĐ-UBND ban hành đơn giá XDCT tỉnh Bắc Giang năm 2021

Cơ sở ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang quyết định 1338/QĐ-UBND ban hành ngày 0...

31/12/2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tiền Giang Công bố giá vật liệu xây dựng...

31/12/2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Yên Bái Quý 4/2021Công bố giá vật liệu xây dựng...