31/12/2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Nam Định năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2021Công bố giá vật liệu...

31/12/2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2021Công bố giá vật liệu x...

31/12/2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 549/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 549/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết đị...

31/12/2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng Côn...

31/12/2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh  năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng...

16/12/2021

Cơ sở lập dự toán Xây dựng công trình năm 2022

Cơ sở lập dự toán năm 2022 Hệ thống cơ sở lập dự toán năm 2022 pháp lý Tổng hợp thông tư nghị...