02/12/2021

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020

Ngày 14/7/2020 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng...

30/11/2021

Black Friday:Bùng Nổ săn Sale phần mềm dự toán ETA

Black Friday là ngày gì? Khám phá sự thật đằng sau cái tên “Black Friday” Nếu như khoảng 7 năm về tr...

30/11/2021

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2021 theo Quyết định số 136/QĐ-SXD

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 136/QĐ-SXD; về công bố đơn...

23/11/2021

Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2021 theo Quyết định 136/QĐ-SXD

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 136/QĐ-SXD; về ban hành bả...

22/11/2021

HƯỚNG DẪN LẬP DTXDCT THEO ĐỊNH MỨC 12/2021 TRONG PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA

HƯỚNG DẪN LẬP DTXDCT THEO ĐỊNH MỨC 12/2021 TRONG PHẦN MỀM DỰ TOÁN eta Ngày 15/10/2021 là thời...

18/11/2021

Nghị định 99/2021 / NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng công ty đầu tư

Nghị định 99/2021 / NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán...