16/11/2021

Tổng hợp câu hỏi và trả lời tại Hội thảo trực tuyến về nội dung của một số Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP

PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA THẮNG NHÓM CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI CỦA VIỆC KINH TẾ CỦA SỐ THÔNG TƯ NGHỊ ĐỊNH 10/202...

06/09/2021

Phần mềm Dự toán Eta

Phần mềm Dự toán Eta cài đặt đơn giản, sử dụng như Excel Dự toán Eta với những tính năng ưu việt nhấ...

05/09/2021

Phần mềm dự toán bưu chính viễn thông

Dự toán eta là một phần mềm dự toán bưu chính viễn thông luôn cập nhật thông tư; Nghị định đơn giá m...

05/09/2021

Phần mềm dự toán công trình giao thông

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin chúng t...

05/09/2021

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc năm 2021 được công bố theo từng quý; Là cơ sở để các cơ quan...

05/09/2021

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Phú Yên năm 2021

Ngày 06 tháng 7 năm 2021 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông Nông Thôn ; về ban hành định mức chênh ng...