05/09/2021

Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Văn bản số 27/2020/QĐ-UBND; về ban hà...

05/09/2021

Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Hộ KHKT Lâm Nghiệp Việt Nam Ban hành Quyết định số 56 QĐ/TWH; về ban hành...

05/09/2021

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1097/QĐ-UBND, về công b...

01/09/2021

Dự toán công trình giao thông

Với đặc thù về công trình giao thông; nên việc ứng dụng phần mềm dự toán để bóc tách khối lượng và...

01/09/2021

Dự toán công trình dân dụng

Phần mềm Dự toán Eta là công cụ hữu ích giúp cho các kỹ sư xây dựng lập hồ sơ dự toán; dự thầu rất n...

25/08/2021

Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 mới nhất

Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 63/QĐ-SXD công bố đơn g...