23/04/2022

(Tiền Giang) Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 3 theo quyết định 147/QĐ-SXD ngày 04/04/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Tiền Giang  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo b...

15/04/2022

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố năm 2022

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố năm 2022Công bố giá vật liệu xây dựng...

14/04/2022

(Hải Phòng)Đơn giá nhân công Thành phố Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định số 117/QĐ-SXD

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD; về công...

31/03/2022

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cập nhật chức năng cho phép Bên mời thầu điều chỉnh Kết quả lựa chọn nhà thầu

(ĐTQM) -Từ thực tiễn vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) và những vấn đề phát sinh t...

31/03/2022

Tổng hợp giá Vật Liệu thành phố Đà Nẵng năm 2021

Công Bố Giá Vật Liệu thành phố Đà Nẵng Quý 3 năm 2021Công bố giá vật liệu xây dựng Công...

29/03/2022

( Hòa Bình) Quyết định 34/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình ngày 29/03/2022

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2022 Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định...