29/03/2022

( Phú Yên) Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/03/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình...

24/03/2022

Quy định về xăng dầu theo vùng 1 và vùng 2 năm 2022

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tập Đoàn xăng đầu Việt Nam ban hành Quyết định số 254/PLX-QĐ-TGD; về ban h...

23/03/2022

(Hòa Bình) Đơn giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định số 31/QĐ-SXD

Ngày 21 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD; về công bố đơn...

21/03/2022

(Tuyên Quang) Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022

 Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyê...

19/03/2022

(Kiên Giang) giá vật liệu tỉnh Kiên Giang tháng 1 năm 2022 theo quyết định số 205/CB-SXD ngày 10.2.2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Kiên Giang  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo b...

19/03/2022

(Cà Mau) giá vật liệu tỉnh Ca Mau tháng 1 năm 2022 theo quyết định 336/TB-SXD ngày 10/2/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Cà Mau  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng...