19/03/2022

( Bắc Ninh) giá vật liệu tỉnh Bắc Ninh tháng 2 năm 2022 theo quyết định số 02/CBLS-XD-TC NGÀY 3/3/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bắc Ninh  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bản...

19/03/2022

(Lai Châu)giá vật liệu tỉnh Lai Châu tháng 2 năm 2022 theo quyết định 183/CB-SXD ngày 08/3/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Lai Châu  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bản...

15/03/2022

(Sóc Trăng) Giá vật liệu tỉnh Sóc Trăng tháng 3 năm 2022 số 02/sxd-KTVL ngày 08/03/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Sóc Trăng của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bản...

15/03/2022

( Sóc Trăng) Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 42/QĐ-SXD

Ngày 09 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 42/QĐ-SXD; về ban hành b...

10/03/2022

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ Thông tư 44/TT-BGTVT năm 20...

01/03/2022

Bảng giá nhân công và ca máy thiết bị thi công XDCT tỉnh Bình Định 2022,QĐ 973,975/QĐ_UBND

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 ban hành theo Công...