21/02/2022

Bảng giá ca máy, nhân công thành phố Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265, 1266/QĐ-SXD

Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022 . Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2022...

18/02/2022

Công Bố Giá Vật Liệu tỉnh Hải Dương tháng 1 năm 2022

Công Bố Giá Vật Liệu tỉnh Hải Dương tháng 1 năm 2022Công bố giá vật liệu xây dựng Công b...

17/02/2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 33/QĐ-SXD ngày 10/2/2022

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 ban hành theo...

17/02/2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban hành theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban...

10/02/2022

Đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2022 theo quyết định 08, 09/ QĐ-SXD ban hành ngày 14/1/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022...

31/01/2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Bình năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Bình tháng 7/ 2021Công bố giá vật liệu xâ...