31/01/2022

Đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 88/QĐ-SXD của Bạc Liêu

[ Bạc Liêu ] Áp dụng hướng dẫn đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 88/QĐ-SXD...

31/01/2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2021Công bố giá vật liệu...

27/01/2022

Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 ban hành theo Quyết Định 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022

Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 202...

27/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 4799/QĐ-SXD

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4799/QĐ-SXD; về công bố đơ...

26/01/2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 ban hành theo Quyết định 09/QĐ-SXD ngày 11/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 ban...

25/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2022 QĐ 223/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2022 ban hành...