24/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022 QĐ 04/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022...

24/01/2022

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng 2022

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm...

24/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021 Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021Đơn giá Định mức xâ...

23/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 10/2022/QĐ-SXD TÂY NINH

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 10/2022/QĐ-SXD Ngày 18 tháng 01...

23/01/2022

Giá ca máy theo Quyết định số 11/2022/QĐ_SXD TÂY NINH

 Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 11/2022/QĐ_SXDBảng giá ca máy thiết...

12/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45 / QĐ-UBND; về công bố...