23/01/2022

Giá ca máy theo Quyết định số 11/2022/QĐ_SXD TÂY NINH

 Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 11/2022/QĐ_SXDBảng giá ca máy thiết...

12/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45 / QĐ-UBND; về công bố...

12/01/2022

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47 / QĐ-UBND ngày 08.01.2021

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47 / QĐ-UBND ngày 08.01.2021 Ng...

11/01/2022

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 theo QĐ 3550/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 Hướng dẫn thiết lập đơn dự toán xây dựng Thừa Thiên...

11/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 Công văn số 40 / SXD-QLXD

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 ban...

10/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 quyết định 2578/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 Đơn vị xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết địn...