12/01/2022

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47 / QĐ-UBND ngày 08.01.2021

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 47 / QĐ-UBND ngày 08.01.2021 Ng...

11/01/2022

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 theo QĐ 3550/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Thừa Thiên Huế năm 2022 Hướng dẫn thiết lập đơn dự toán xây dựng Thừa Thiên...

11/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 Công văn số 40 / SXD-QLXD

Đơn giá nhân công tỉnh Gia Lai năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2022 ban...

10/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 quyết định 2578/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 Đơn vị xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết địn...

09/01/2022

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022

Chi phí dự phòng trượt giá năm 2022 Chi phí dự phòng trượt giá mới nhất năm 2022 được quy địn...

09/01/2022

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022 quyết định 2578/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Quyết định 2578 / QĐ-UBND. Ban hành ngày 28/12/2021 và...