01/01/2023

Tổng hợp hướng dẫn đơn giá Ca máy năm 2022 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Tổng hợp hướng dẫn đơn giá Ca máy năm 2022 theo Thông tư 13/2021/TT-BXDBảng giá ca máy thiết b...

29/03/2022

( Hòa Bình) Quyết định 34/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình ngày 29/03/2022

Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2022 Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định...

21/03/2022

(Tuyên Quang) Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022

 Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyê...

15/03/2022

( Sóc Trăng) Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 42/QĐ-SXD

Ngày 09 tháng 03 năm 2022 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 42/QĐ-SXD; về ban hành b...

01/03/2022

Bảng giá nhân công và ca máy thiết bị thi công XDCT tỉnh Bình Định 2022,QĐ 973,975/QĐ_UBND

Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 Đơn giá nhân công Bình Định năm 2022 ban hành theo Công...

17/02/2022

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 33/QĐ-SXD ngày 10/2/2022

Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 ban hành theo...