29/03/2022

( Phú Yên) Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/03/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên Quyết định 395/QĐ-UBND Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình...

21/03/2022

(Tuyên Quang) Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Quyết định 128/QĐ-UBND ngày 17/3/2022

 Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2022 Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyê...

10/03/2022

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ Thông tư 44/TT-BGTVT năm 20...

21/02/2022

Bảng giá ca máy, nhân công thành phố Hà Nội năm 2022 Quyết định 1265, 1266/QĐ-SXD

Quyết định 1266/QĐ-SXD Bảng giá ca máy Hà Nội năm 2022 . Đơn giá nhân công thành phố Hà Nội năm 2022...

12/01/2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 45/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Ban nhân dân Tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 45 / QĐ-UBND; về công bố...

31/12/2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2022

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kiên Giang năm 2022 Quyết định 3027/QĐ-UBND ngày 8/12/2...