31/12/2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 549/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 549/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết đị...

30/11/2021

Đơn giá xây dựng thành phố Cần Thơ theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày...

24/11/2021

Đơn giá XDCT tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 02 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND; về vi...

23/11/2021

Đơn giá XDCT tỉnh An Giang theo Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021

Quyết định 2372/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng...

06/09/2021

Phần mềm Dự toán Eta

Phần mềm Dự toán Eta cài đặt đơn giản, sử dụng như Excel Dự toán Eta với những tính năng ưu việt nhấ...

05/09/2021

Phần mềm dự toán bưu chính viễn thông

Dự toán eta là một phần mềm dự toán bưu chính viễn thông luôn cập nhật thông tư; Nghị định đơn giá m...