17/02/2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban hành theo Công văn số 313/SXD-KTVLXD ngày 14/02/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 ban...

10/02/2022

Đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2022 theo quyết định 08, 09/ QĐ-SXD ban hành ngày 14/1/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022...

31/01/2022

Đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 88/QĐ-SXD của Bạc Liêu

[ Bạc Liêu ] Áp dụng hướng dẫn đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 88/QĐ-SXD...

27/01/2022

Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 ban hành theo Quyết Định 23/QĐ-SXD ngày 26/01/2022

Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2022 Đơn nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 202...

27/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định số 4799/QĐ-SXD

Ngày 23 tháng 12 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4799/QĐ-SXD; về công bố đơ...

26/01/2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 ban hành theo Quyết định 09/QĐ-SXD ngày 11/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2022 ban...