25/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2022 QĐ 223/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Đơn giá nhân công tỉnh Thanh Hóa năm 2022 ban hành...

24/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022 QĐ 04/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022...

24/01/2022

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng 2022

Quyết định 02/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Lâm Đồng 2022 Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lâm...

23/01/2022

Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 10/2022/QĐ-SXD TÂY NINH

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 10/2022/QĐ-SXD Ngày 18 tháng 01...

30/11/2021

Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD

Ngày 03 tháng 11 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1689/SXD-QLD; về công bố...

30/11/2021

Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2021 theo Quyết định số 136/QĐ-SXD

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 136/QĐ-SXD; về công bố đơn...