30/04/2022

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên Giang năm 2021

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Kiên GiangCông bố giá vật liệu xây dựng C...

23/04/2022

(Kiên Giang) Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Kiên Giang  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo b...

23/04/2022

( Hà Nội) Giá vật liệu xây dựng thành phố quý 1 theo quyết định 01/CBGVLXD-SXD ngày 31/3/2022

Công bố giá vật liệu tp Hà Nội   của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng d...

23/04/2022

(Vĩnh Long) Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 tỉnh Vĩnh Long 1184/CBG-SXD ngày 05/04/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Vĩnh Long  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bả...

23/04/2022

(Tiền Giang) Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 3 theo quyết định 147/QĐ-SXD ngày 04/04/2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Tiền Giang  của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo b...

15/04/2022

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố năm 2022

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố năm 2022Công bố giá vật liệu xây dựng...